maj 2018

Nr uchwały

/2018

 

  Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

308

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

309-10

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

311-18

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

319

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

320

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

321

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

322-3

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

324-5

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

326-7

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

328-30

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

331

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru

332

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

333

upoważnienia Dyrektora Biura ŚIL do dokonywania wydatków

334

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

335

przeznaczenia środków finansowych na renowację grobu lekarza na Cmentarzu Łyczakowskim

336

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

337

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

338

ustanowienia trybu podejmowania przez Prezydium ORL w Katowicach uchwał poza posiedzeniami przy użyciu środków elektronicznych

339

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

340

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

341-5

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

346

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

347

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

348

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

349

wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

350-1

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

352

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-14
Ilość odsłon artykułu 796