UCHWAŁA Nr 154/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 154/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych (darowizna) na zakup cegiełek
na Dom Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) -
ze środków budżetowych - na zakup 5 platynowych cegiełek o nominale 1000 zł każda.
2. Cegiełki zakupione są na Dom Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                 Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                           Jacek Kozakiewicz

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 7042