UCHWAŁA Nr 305/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 305/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wykonanie Informatorium


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę do wysokości 60.000 zł - ze środków budżetowych - na wykonanie Informatorium wraz z portiernią w budynku Dom Lekarza z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Ilonie Sedlaczek – Brockiej i Leszkowi Brockiemu prowadzącymi działalność gospodarczą pod Firmą PPHiU ‘’CARBOX‘’ s.c. Leszek Brocki ,Ilona Sedlaczek- Brocka z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

  

 

                 Skarbnik                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-17
Ilość odsłon artykułu 698