OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW wygaśnięcia mandatu zastępcy OROZ w Katowicach dra n. med. Wojciecha Drozda z dnia 20.06.2018 r.

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dra n. med. Wojciecha Drozda


Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dra n. med. Wojciecha Drozda na skutek jego zrzeczenia się w związku z wyborem na zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-21
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-06-21
Ilość odsłon artykułu 724