OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka ORL w Katowicach dr n. med. Pawła Gruenpetera i objęcia mandatu członka ORL w Katowicach z dnia 20.06.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Pawła Gruenpetera i objęcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. , obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Pawła Gruenpetera na skutek jego zrzeczenia się w związku z wyborem na członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§2
Ustala się, że mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach obejmuje dr n. med. Krzysztof Szczechowski

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-21
Ilość odsłon artykułu 489