UCHWAŁA Nr 335/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 335/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza
na Cmentarzu Łyczakowskim

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę 2.000 zł - ze środków budżetowych - na dofinansowanie renowacji grobu Feliksa Maciejewskiego (Maciejewski) zasłużonego lekarza lwowskiego usytuowanego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
2. Środki finansowe przekazać Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Katowice.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                 Skarbnik                                                                  Prezes
                Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                              Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-27
Ilość odsłon artykułu 651