UCHWAŁA Nr 337/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 337/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyasygnować kwotę do wysokości 15.920 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów i Rencistów - na sfinansowanie wyjazdowego spotkania lekarzy i lekarzy emerytów w terminie 6-8.09.2018 r., które odbędzie się na Słowacji dla 40 uczestników.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z uchwałą Prezydium ORL Nr 286/2015
z dnia 25.11.2015r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§2
1. Wyasygnować kwotę do wysokości 38.815 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów i Rencistów - na sfinansowanie wyjazdowego spotkania lekarzy i lekarzy emerytów w terminie 16-23.06.2018 r., które odbędzie się Białystok-Wilno-Warszawa dla 35 uczestników.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z uchwałą Prezydium ORL Nr 286/2015
z dnia 25.11.2015r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§3
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                                 Skarbnik                                                                  Prezes
                Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                              Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-27
Ilość odsłon artykułu 659