UCHWAŁA Nr 348/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 348/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Ratownictwo medyczne”, który odbędzie się 9-7.07.2018r.
2. „Rozmowa z pacjentem terminalnym”, który odbędzie się 1.09-31.12.2018r.
3. „Różne oblicza depresji w pracy lekarza”, który odbędzie się 1.09-31.12.2018r.
4. „Komunikacja z dzieckiem i rodzicem w gabinecie lekarskim i stomatologicznym”, który odbędzie się 1.09-31.12.2018r.
5. „Różni specjaliści w obliczu wspólnego problemu leczenia przeciwzakrzepowego – co Nas łączy, a co dzieli…..?”, który odbędzie się 11.06.2018r.
6. „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się 1.09-31.12.2018r.
7. „Uważność - trening redukcji stresu metodą „mindfulness” (tłum. uważność)”, który odbędzie się 1.09-31.12.2018r.
8. „Wybrane standardy kliniczne leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wg ECCO 2016: Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis”, „SIBO – moda czy rzeczywisty wpływ na inne narządy?”, „Jak zaistnieć w europejskich towarzystwach naukowych – sztuka autoprezentacji, budowania wizerunku i efektywnej kontrybucji”, który odbędzie się 6.06.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
9. „Zmiany w przepisach dotyczących biegłych sądowych?”, który odbędzie się
29.06.2018r.
- ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                 Sekretarz                                                                 Prezes
                 Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

                              Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-06-27
Ilość odsłon artykułu 640