UCHWAŁA Nr 33/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 33/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: wskazania kandydatów na członków komisji i zespołów Naczelnej Rady
Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie §3 oraz §6 ust 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z §2 ust. 2 zasad i trybu powoływania komisji i zespołów NRL oraz regulaminu ich działania stanowiących załącznik do uchwały nr 18/16/VII NRL z 2.09.2016r., uchwala co następuje:

§1

Wskazuje się kandydatury następujących osób do składu komisji Naczelnej Rady Lekarskiej:

1) Krzysztofa Szczechowskiego do Komisji Etyki Lekarskiej
2) Rafała Sołtyska do Komisji ds. Młodych Lekarzy
3) Stanisława Mysiaka do Komisji ds. Kultury

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 644