UCHWAŁA Nr 46/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 46/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: pokrycia straty spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2017
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 231 §2 pkt. 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), postanawia, co następuje:

§1

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym oraz rachunku zysków i strat spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach za rok 2017 w wysokości 38.728,35 zł spółka pokryje z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 629