czerwiec 2018

 

 

Nr uchwały

/2018

 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

353-62

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

363-4

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

365

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

366

wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nieposiadającego PWZ na terenie RP w zespole operacyjnym przeprowadzającym zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego

367-8

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

369-70

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

371-2

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

373

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

374

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

375

przyznania nagrody za specjalizację

376-7

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

378

przeznaczenia środków finansowych na zakup Kalendarza Lekarza 2019

379

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

380

wygaśnięcia uprawnienia do świadczenia socjalnego dla dziecka zmarłego członka ŚIL

381

zmiany uchwały nr 394/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie montażu rolet zewnętrznych

382

zawarcia umowy na sprzątanie budynku

383

organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach 5-7.10.2018

384

organizacji posiedzenie Prezydium ORL w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach

385

Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu

386-7

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem do innej okręgowej izby lekarskiej

388

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

389-90

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

391-3

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

394-5

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

396-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

398

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

399

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

400

przyznania nagrody za specjalizację

401

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

402

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywania zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

403

modernizacji sali 203

404

doposażenia i wykonania drobnych napraw w bazie noclegowej w Warszawie

405

bazy noclegowej Pro Medico w Warszawie

406

zakupu witryn szklanych

407

przekazania środków finansowych Samorządowi Doktorantów SUM

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 855