UCHWAŁA Nr 165/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 165/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej
we Wrocławiu

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

W związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów organizacji, wspólnie z DIL oraz NIL,
V Polsko-Niemieckiego Sympozjum przekazać – ze środków budżetowych – Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu kwotę w wysokości 8.970 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz


 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5842