UCHWAŁA Nr 378/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 378/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup Kalendarza Lekarza 2019

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018r. poz. 168), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 4.825 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup 193 egzemplarzy Kalendarza Lekarza 2019.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 498