UCHWAŁA Nr 384/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 384/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: organizacji posiedzenie Prezydium ORL w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu
i Katowicach


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć ze środków budżetowych kwotę do wysokości 45.000 zł brutto
na organizację posiedzenia Prezydium ORL w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu
i Katowicach w terminie 19-21 października 2018r. w Wiśle.
2. Posiedzenie odbędzie się w Hotelu Wisła Premium.
3. Każda z izba uczestnicząca w posiedzeniu poniesie koszty udziału swoich członków
na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Śląską Izbę Lekarską.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 543