UCHWAŁA Nr 398/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 398/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Arteterapia jako forma radzenia sobie ze stresem i wyplenieniem zawodowym w pracy lekarza i lekarza dentysty”, który odbędzie się 1.10-30.11.2018r.
2. „Choroba niedokrwienna serca . Leczenie i diagnostyka w gabinecie lekarza POZ. Leczenie przez lekarza POZ pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Różnice w leczeniu pacjentów w zależności od wieku. Kiedy kierujemy do kardiologa?, który odbędzie się 18.10.2018r.
3. „EBM (medycyna oparta o dowody naukowe) - co trzeba wiedzieć, aby krytycznie czytać doniesienia naukowe?”, który odbędzie się 9.11.2018r.
4. „Postępy w diagnostyce i leczeniu AIDS oraz postępowanie poekspozycyjne.”, który odbędzie się 9.11.2018r.
5. „Jak uwolnić się od nieustanej walki z lękiem i niepokojem?- zarządzanie emocjami w pracy lekarza i lekarza dentysty”, który odbędzie się 1.11-31.12.2018r.
6. „Kreowanie własnego wizerunku lekarza i lekarza dentysty oraz autoprezentacja w kontakcie z mediami”, który odbędzie się1.09-31.12.2018r.
7. „Podstawy szycia ran oraz unieruchamiania urazów kończyn”, który odbędzie się 1.10-31.12.2018r.
8. „Pracować w POZ i przetrwać. Chirurgia w POZ”, który odbędzie się 6.11.2018r.
9. „Pracować w POZ i przetrwać. Choroby wieku dziecięcego w POZ”, który odbędzie się 1.11-30.11.2018r.
10. „Pracować w POZ i przetrwać. Pacjent internistyczny w POZ”, który odbędzie się 14.11.2018r.
11. „Pracować w POZ i przetrwać. Podstawy ortopedii i traumatologii w POZ”, który odbędzie się 22.10.2018r..
12. „Skuteczne zarządzanie sobą w pracy w zespole medycznym”, który odbędzie się 1-31.10.2018r.
13. Konferencja „III Jesienne Spotkania Lekarzy Medycyny Rodzinnej”, który odbędzie się 13.10.2018r.
14. „Wszystko co chcieliście wiedzieć o specjalizacji, ale baliście się zapytać. Specjalizacje niezabiegowe”, który odbędzie się 1.10-30.11.2018r.
15. „Wszystko co chcieliście wiedzieć o specjalizacji, ale baliście się zapytać. Specjalizacje zabiegowe”, który odbędzie się 1.10-30.11.2018r.
16. „Dlaczego wciąż boję się diagnozować za pomocą USG? – kurs zaawansowany diagnostyki USG jamy brzusznej”, który odbędzie się 1.10-31.12.2018r.
17. „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie szpitali”, który odbędzie się 1.09—31.12.2018r.
18. „Pacjent z zakrzepicą żył głębokich i zatorowością płucną”, który odbędzie się 10.10.2018r.
19. „Pacjent z zakrzepicą żył głębokich i zatorowością płucną”, który odbędzie się 12.12.2018r.
20. Język angielski dla lekarzy, który odbędzie się w okresie październik 2018-czerwiec 2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Sekretarz                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                              Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 548