UCHWAŁA Nr 409/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 409/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 lipca 2018 r.

 

w sprawie: organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach
5-7.10.2018


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Przeznaczyć ze środków budżetowych kwotę w wysokości równowartości 400 Euro na uiszczenie opłaty konferencyjnej i udziału w uroczystej kolacji dla 4 uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego o nazwie „Nowości w medycynie” w terminie 5-7 października 2018 r., który odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdawia).

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do uruchomienia płatności związanych z organizacją przedmiotowej imprezy szkoleniowo – integracyjnej.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Skarbnik                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                      Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-07-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 557