sierpień 2018

Nr uchwały

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

625-799

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

800-5

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

806-8

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

809

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

810

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

811

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

812

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

813-4

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

815-6

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

817

odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego tzw. prawa nabyte w zakresie posiadanej przez lekarza specjalizacji

818

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

819

organizacja Andrzejek Stomatologicznych

820-1177

skierowanie do odbywania stażu podyplomowego

1178-80

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1181

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1182

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1183-88

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1189

skierowanie do odbywania stażu podyplomowego

1190

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1191-92

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1193

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1194

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1195

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1196

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1197

wyboru przewodniczącego i przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

1198

organizacji spotkania

1199

wykonania remontu sali 203

1200

wykonania remontu pomieszczeń na poziomie (-1)

1201

zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 634