Zjazd - Delegaci na KZL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy


Na podstawie art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Blecharz Adam
2. Borgiel-Marek Halina
3. Borysławski Stanisław
4. Cieślicki Jan
5. Czapla Jacek
6. Dragan Tadeusz
7. Dziedzic Mieczysław
8. Frey Krystian
9. Góral Grzegorz
10. Gruenpeter Anna
11. Gruenpeter Paweł
12. Grzesiak-Kubica Ewa
13. Gucze Paweł
14. Hamankiewicz Maciej
15. Heyda Janusz
16. Jurczak Adam
17. Kiełkowski Rafał
18. Kłopotowski Jan
19. Kocot Jacek
20. Kopocz Stefan
21. Korniak Danuta
22. Kozakiewicz Jacek
23. Krzywiecki Andrzej
24. Majewski Włodzimierz
25. Marquardt Wojciech
26. Mendel Żywisław
27. Milejski Janusz
28. Niwiński Maciej
29. Paszek Ewa
30. Pojda Stefan
31. Postek Andrzej
32. Potempa Marek
33. Rajs Mieczysław
34. Rdes Jerzy
35. Romańczyk Tomasz
36. Sommerlik-Biernat Aleksandra
37. Sosada Krystyn
38. Swoboda Kazimierz
39. Ślaski Krzysztof
40. Tiszler Adam
41. Urban Tadeusz
42. Utrata Irena
43. Wawrzynek Zygfryd
44. Ziora Katarzyna

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2009-12-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6971