UCHWAŁA Nr 818/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 818/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Warsztaty endokrynologiczno-diabetologiczne dla lekarzy POZ”, który odbędzie się 25.09.2018r.
2. „Czas na Endo”, który odbędzie się 27.10.2018r.
3. „Opracowanie kanałów korzeniowych, termiczne wypełnienie, reendo”, który odbędzie się 15.11.2018r.
4. „Udar mózgu – postępy w diagnostyce i terapii. Warsztaty praktyczne.”, który odbędzie się 8.09.2018r.
5. „Neurofizjologia w praktyce klinicznej”, który odbędzie się 15.09.2018r.
6. „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, który odbędzie się 2-9.10.2018r.
7. „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 19-27.11.2018r.
8. „Stomatologia estetyczna”, który odbędzie się 1.12.2018r.
9. „Kompleksowe podejście do ubytków klasy II”, który odbędzie się 13.10.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Sekretarz                                                                           Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                 Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-08-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 441