UCHWAŁA Nr 1201/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1201/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 30.09.2002r. w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej w wysokości 26.322 zł brutto miesięcznie.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Krystianowi Niczpanowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Kozik S.C. z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    

 

                 Skarbnik                                                                       Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                              Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 454