wrzesień 2018

 

Nr uchwały

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1202

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1203

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1204-9

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1210

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1211-3

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1214

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1215

wyboru przewodniczącego i przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

1216

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

1217

zmiany uchwały Nr 409/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach 5-7.10.2018 r.

1218

wykonania filmu

1219

oprawy muzycznej

1220

druku plakatów związanych z promocją szczepień

1221

wykonania portretu

1222

zatrudnienia Skarbnika ORL w Katowicach

1223-32

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1233

wydania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1234-7

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

1238-9

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1240

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1241

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1242

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1243

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

1244-7

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1248-9

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów

1250-79

zmiany uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1280

ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi, posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza, przyznane na czas określony i dokonania ponownego wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1281

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1282-3

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1284
przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

1285

zakupu sprzętu

1286

wykonania teczek firmowych

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 571