UCHWAŁA Nr 1221/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1221/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 września 2018 r.

 

w sprawie: wykonania portretu

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach
z dnia 11.04.2018r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Zaakceptować wykonanie portretu Prezesa ORL kadencji VI i VII przeznaczając na ten cel kwotę 2.700 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). Portret zostanie umieszczony w sali irlandzkiej na II piętrze Domu Lekarza.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                            Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 401