UCHWAŁA Nr 1285/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1285/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 września 2018 r.

 

w sprawie: zakupu sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę do wysokości 3.070 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup niszczarki dla potrzeb biura Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                   Skarbnik                                                                                 Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 419