UCHWAŁA Nr 1286/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 1286/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 września 2018 r.

 

w sprawie: wykonania teczek firmowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach
z dnia 11.04.2018r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wykonanie teczek okolicznościowych w ilości 2000 sztuk do wysokości 24.108 zł brutto oraz 3000 sztuk teczek A4 (zwykła) do wysokości 4.785 zł brutto.
2. Wykonanie teczek powierzyć, Elżbiecie Koziołek prowadzącej działalność gospodarczą jako firma EMEZ Poligrafia E. Koziołek z siedzibą w Katowicach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                   Skarbnik                                                                                 Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 403