październik 2018

 

Nr uchwały

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1287

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1288-1300

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1301-3

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1304-31

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1332-6

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1337-9

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów

1340-2

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1343

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1344

wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

1345

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

1346-7

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1348

wypłaty zaliczki w związku z organizacją spotkania Kolegium OROZ i Przewodniczących OSL

1349-76

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1377-91

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1392-1401

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1402

zmiany uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1403-8

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1409

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1410

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1411

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1412

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

1413-5

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1416

powołania zespołu ds. utworzenia nowej strony internetowej ŚIL

1417

organizacji konferencji

1418

druku plakatów związanych z promocją szczepień

1419

wykonania filmu

1420

przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

1421

zawarcia aneksu na wykonanie remontu i przebudowy przyłącza ciepłowniczego

1422

wynajęcia firmy sprzątającej groby

1423-1535

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1536-40

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1541-1652

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania
na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1653

realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego

1654

wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

1655

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

1656-7

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących

1657A

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1658-9

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

1658A

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1659A

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1660

przedłużenia Asysty do programu firmy Comarch

1660A

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

1661

zawarcia umowy na wykonanie prac elektrycznych

1661A

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1662

wykonania aneksów kuchennych

1662A

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-21
Ilość odsłon artykułu 446