UCHWAŁA Nr 1416/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1416/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie: zespołu ds. utworzenia nowej strony internetowej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168), postanawia:

§1

1. Poprzeć wniosek Komisji ds. informacji, BIP, strony internetowej o powołanie zespołu ds. utworzenia nowej strony internetowej.
2. Przedłożyć wniosek Okręgowej Radzie Lekarskiej wraz z proponowanym składem zespołu do zatwierdzenia.

§2

Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 378