UCHWAŁA Nr 1420/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1420/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty 10.344 zł, przy czym faktyczny koszt poniesiony przez ŚIL będzie do kwoty 7.241 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów i Rencistów - na sfinansowanie wyjazdowego spotkania lekarzy i lekarzy emerytów w terminie 23-25.11.2018 r., które odbędzie się w Ustroniu
dla 25 uczestników.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z uchwałą Prezydium ORL Nr 286/2015
z dnia 25.11.2015r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umów na warunkach określonych w niniejszym §.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Uchyla się uchwałę Nr 1284/2018 z dnia 19.09.2018r. w sprawie przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego
 


              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 381