UCHWAŁA Nr 1422/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1422/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie: wynajęcia firmy sprzątającej groby
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 276 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) na posprzątanie 4 grobów lekarzy: dr Józefa Rostka, dr Maksymiliana Hanke, dr Eugeniusza Peikerta i prof. Tadeusza Ceypka na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć firmie NOFOX Mariusz Piotrowicz z siedzibą w Sosnowcu.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 


              Skarbnik                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-09
Ilość odsłon artykułu 418