UCHWAŁA Nr 186/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 186/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 maja 2012 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych (darowizna) Komitetowi
Organizacyjnemu XIII Festiwalu Ave Maria.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Kwotę w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przekazać Komitetowi Organizacyjnemu na organizację XIII Festiwalu Ave Maria.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Zastępca Sekretarza                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5632