UCHWAŁA Nr 81/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 81/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2019 roku
 

 

Na podstawie §5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2019 roku:
- 16 stycznia
- 6 lutego
- 6 marca
- 17 kwietnia
- 22 maja
- 26 czerwca
- 11 września
- 16 października
- 20 listopada
- 11 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 417