UCHWAŁA Nr 82/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 82/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), postanawia:

§1

Zwołać XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w dniu 29 marca 2019 r.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Sekretarza ORL oraz Dyrektora Biura ŚIL.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                                Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 406