UCHWAŁA Nr 86/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 86/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: akceptacji projektu koncepcyjnego przebudowy budynku Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu ds. inwestycji – powołanego uchwałą nr 32/2018 ORL w Katowicach z dnia 23 maja 2018 r., w tym rekomendacji dla projektu koncepcyjnego nr 1, postanawia:

§ 1

Zaakceptować projekt koncepcyjny nr 1, wskazany przez Zespół, projekt przebudowy budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a mający na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań prawa budowlanego, do dalszej realizacji.

§2

Zobowiązać Zespół ds. inwestycji do dalszego działania w zakresie przebudowy budynku Śląskiej Izby Lekarskiej.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Kol. Rafałowi Kiełkowskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 456