APEL do Ministra Zdrowia w sprawie w Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

  APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.


do Ministra Zdrowia
w sprawie w Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża swoje głębokiego zaniepokojenie dalszym losem Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego znaczenia w tak gęsto zaludnionym i zdegradowanym regionie nie sposób byłoby przecenić. Ważne znaczenie odgrywa także Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Szpitala Instytutu, który jako jeden z niewielu w kraju jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem toksykologicznym, pełniącym całodobowy dyżur i zajmujący się pacjentami w najcięższych przypadkach.

Rada otrzymała również informację o powołaniu przez Ministra Zdrowia zarządzeniem z dnia 27 listopada 2018 r. zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Okręgowa Rada Lekarska zwraca się z prośbą o pilne uwzględnienie w pracach wyżej wymienionego zespołu przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej. W ocenie Rady w podjęciu decyzji o przyszłości Instytutu powinni wypowiedzieć się członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, jako osoby znające specyfikę pracy Instytutu i potrzeb pacjentów.

Mając na względzie rolę, jaką pełni Instytut, m.in. jako jedna z dwóch w kraju instancji odwoławczych w zakresie chorób zawodowych oraz znaczenie Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uważa, że ewentualna decyzja o likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu byłaby działaniem pochopnym i brzemiennym w negatywne skutki.

 


               Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 372