Zjazd - OKW


PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach


Na podstawie § 12 oraz § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
1. Blecharz Adam
2. Borysławski Stanisław
3. Brzezińska-Musiol Maria
4. Cholewka Andrzej
5. Cieślicki Jan
6. Czapla Jacek
7. Dobosz Dariusz
8. Gajdosz Mieczysław
9. Glińska Anna
10. Gmerczyński Marek
11. Góral Grzegorz
12. Gruenpeter Paweł
13. Grzesiak-Kubica Ewa
14. Hamankiewicz Maciej
15. Heyda Janusz
16. Kiełkowski Rafał
17. Klinke Krzysztof
18. Kłopotowski Jan
19. Kolebacz Bogdan
20. Majewski Włodzimierz
21. Niemczyk Adam
22. Niewiadomski Wiesław
23. Postek Andrzej
24. Potempa Marek
25. Radwańska-Czempiel Joanna
26. Rdes Jerzy
27. Szczepański Jerzy
28. Ślaski Krzysztof
29. Wieczorek Olgierd
30. Wołkowski Janusz
31. Zeckei Jacek

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisłąw Borysławski 2009-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2009-12-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6854