UCHWAŁA Nr 1758/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1758/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 listopada 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem”, który odbędzie się 18.01.2019r.
2. „Lekarz w sytuacji konfliktu – umiejętność negocjacji”, który odbędzie się 30.01.2019r.
3. „Innowacyjne leczenie cukrzycy typu 2. Nowoczesne leki przeciwcukrzycowe”, który odbędzie się 5.12.2018r.
4. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część I”, który odbędzie się 13.03.2019r.
5. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część II”, który odbędzie się 24.04.2019r.
6. „Nagłe stany zagrożenia życia w stomatologii. Część III”, który odbędzie się 15.05.2019r.
7. „Perswazja i manipulacja – jak reagować i radzić sobie z zachowaniami manipulacyjnymi w pracy lekarza”, który odbędzie się 21.01.2019r.
8. „Postępy w diagnostyce i leczeniu wybranych chorób układu nerwowego”, który odbędzie się 15.12.2018r.
9. „Ratownictwo medyczne”, który odbędzie się 7.01-6.07.2019r.
10. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”, który odbędzie się 8.05-12.06.2019r.
11. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci”, który odbędzie się 3.04-26.06.2019r.
12. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków”, który odbędzie się 20.03.2019r.
13. „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (warsztaty praktyczne)”, który odbędzie się 4.03.2019r.
14. „Dlaczego wciąż boję się diagnozować za pomocą USG? – kurs zaawansowany diagnostyki USG jamy brzusznej”, który odbędzie się 1.01-30.06.2019r.
15. „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, który odbędzie się 1.01-30.06.2019r.
16. „40 lat Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja terapeutyczna, jako wsparcie naturalnych zdolności neuroplastycznych mózgu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym”, który odbędzie się 10-11.12.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                     Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ilość odsłon artykułu 357