UCHWAŁA Nr 1795/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1795/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Bezpieczny poród. Dystocja barkowa – problem współczesnego położnictwa.”, które odbyło się 11.12.2018r.
2. „Uszkodzenie urazowe i nie-urazowe mózgu – epidemiologia, patofizjologia, rokowanie”, „Protekcja mózgu na bloku operacyjnym”, „Okołooperacyjne strategie protekcji rdzenia kręgowego”, „Protekcja mózgu w OIT”, „Rola amantadyny w neuroprotekcji”, „Rola cerebrolizyny w neuroprotekcji”, „Niezamierzony powrót świadomości”, które odbędzie się 21.01.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-25
Ilość odsłon artykułu 291