UCHWAŁA Nr 1797/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1797/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.
 


w sprawie: ustalenia wartości pogotowia kasowego na rok 2019.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Ustalić wartość dziennego pogotowia kasowego na rok 2019 w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-25
Ilość odsłon artykułu 341