UCHWAŁA Nr 1798/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1798/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: zakupu sprzętu
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 35.000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na zakup sprzętu komputerowego dla członków Prezydium ORL i Dyrektora Biura ŚIL.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-25
Ilość odsłon artykułu 340