styczeń 2019

 
 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1-13

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

14-15

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

16

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

17-21

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

22

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

23-24

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

25-26

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

27

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

28

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

29

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

30

zawarcia umowy na sprzątanie budynku

31

zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na II piętrze

32

organizacji konferencji „Dehumanizacja medycyny – post scriptum

33-34

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

35-36

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

37

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

38

uznania formalnych kwalifikacji lekarza dentysty, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

39-45

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

46

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

47-48

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

49

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

50-51

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

52-55

potwierdzenie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz zmiany wpisu do rejestru

56-57

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

58

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy prowadzonego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

59

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

60

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

61

przyznania nagrody za specjalizację

62

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

63

organizacji balu karnawałowego dla dzieci i wnuków

64

zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych

65

zawarcia umowy na obsługę bhp i p.poż.

stanowisko

poparcia apelu oraz stanowiska Prezydium ORL w Krakowie z dnia 16.01.2019 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-05
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-03-05
Ilość odsłon artykułu 390