UCHWAŁA Nr 32/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 32/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: organizacji konferencji „Dehumanizacja medycyny – post scriptum”
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na organizację konferencji „Dehumanizacja medycyny – post scriptum” przy współudziale Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” SA przeznaczając na ten cel kwotę do wysokości 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Skarbnik                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                             Tadeusz Urban 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-06
Ilość odsłon artykułu 263