2019

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej

2

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

3

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

4

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

5

odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

6

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

7

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

8

zmiany uchwały nr 59/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

Apel

w sprawie cofnięcia decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

9

wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej

10

zakazu wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

11

wyrażenia zgody na uczestnictwo lekarza nie posiadającego prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w konsyliach lekarskich i asystowania do zabiegów, których potrzeba wynika z tych konsyliów

12

projektu uchwały zmieniającej zasady gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej

13

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy

w wykonywaniu zawodu

14

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

15

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy

w wykonywaniu zawodu

16

odmowy wyłączenia członka specjalnej komisji stwierdzającej przygotowanie zawodowe lekarza do wykonywania zawodu

17

zobowiązania lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym

18

wznowienia z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną

19

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

20

odmowy uchylenia uchwały nr 61/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

21

uchylenia uchwały nr 53/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, utrzymanej w mocy uchwałą nr 8/14/VI-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2014 r.

22 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu lekarza
23 zawieszenia lek.  prawa wykonywania zawodu lekarza
24 zawieszenia lek.  prawa wykonywania zawodu lekarza
25 zmiany uchwały nr 7/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania specjalnej komisji stwierdzające zdolność lekarza do wykonywania zawodu
26 uchylenia uchwały dotychczasowej i wydania nowej uchwały rozstrzygającej o istocie sprawy 
27 wznowienia działalności gospodarczej spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością  
28 przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach za rok 2018 
29 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
30 przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2019
31 wniosku o odwołanie członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
32 przyjęcia projektu porządku obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
33 zmiany uchwały nr 20/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych i zespołów ORL w Katowicach
34 odmowy skreślenia lekarza z listy członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
Stanowisko w sprawie: wykorzystania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach przekazanej Śląskiej Izbie Lekarskiej przez Miasto Katowice w użytkowanie
35 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu
36 trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
37 zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej
38 zobowiązania lekarza o odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
39 zawarcia umowy na organizację VI konferencji Andrzejki Stomatologiczne  
Stanowisko utworzenia zawodu asystenta lekarza
Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 340