UCHWAŁA Nr 1/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 1/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Komitet Organizacyjny obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej, zwany dalej „Komitetem Organizacyjnym”, w składzie:

1. Rafał Kiełkowski
2. Danuta Korniak
3. Jerzy Rdes
4. Renata Wrońska
5. Katarzyna Majchrzak
6. Alicja Van der Coghen

§2

Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest zorganizowanie obchodów, o których mowa w §1.

§3

Zobowiązuje się Komitet Organizacyjny do przedstawiania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej bieżących informacji o stanie przygotowań obchodów 30-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-01-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-10
Ilość odsłon artykułu 350