Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dnia 18.12.2009 r. w sprawie składu Prezydium ORL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.

 

o wynikach wyborów Zastępców Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Na podstawie §49 ust. 1 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów a Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2009 r. wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ogłasza się, że:

1. Zastępcami Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zostali wybrani:
- Halina Borgiel - Marek
- Maciej Hamankiewicz

2. Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wybrany został:
- Andrzej Postek

3. Zastępcą Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wybrany został:
- Krystian Frey

4. Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wybrany został:
- Jerzy Rdes

5. Członkami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zostali wybrani:
- Jan Cieślicki
- Janusz Heyda
- Grzegorz Góral
- Rafał Kiełkowski
- Krystyn Sosada


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-12-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6545