luty 2019

 

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

66

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

67-8

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

69

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

70

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

71-3

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

74-6

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

77-81

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

82-3

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

84

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

85-6

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

87-8

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

89-90

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

91-4

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

95

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

96-7

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

98

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

99

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

100

przyznania nagrody za specjalizację

101-2

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

103

wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

104

dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych

105

zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na parterze

106

zmiany uchwały nr 7/2015 z dnia 7.01.2015r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

107

regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO” oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

108

organizacji konkursu fotograficznego „Zakochani w zawodzie lekarza”

109

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

110-2

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej
i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

113-7

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

118

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

119

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

120

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

121

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

122-6

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

127-8

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

129

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

130

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

131

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

132-3

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

134

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

135

zakupu sprzętu i wyposażenia do kuchni

136

wykonania roll-up i ścianki

137

wykonania filmu

138

dofinansowania wydawnictwa


 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-28
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 367