UCHWAŁA Nr 107/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 107/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

 

w sprawie: regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej –
„PRO MEDICO” oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie §1 uchwały nr 6/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 18.02.2015 r. postanawia:

§1

1. Zmienia się postanowienia pkt. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 64/2015 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4.03.2015 r. w sprawie regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – PRO MEDICO”
oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:

„4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia jednorazowo (jedno wydanie pisma „Pro Medico”) lub wielokrotnie (więcej niż jedno wydanie pisma „Pro Medico”).
W przypadku zlecenia publikacji ogłoszeń wielokrotnych, gdzie łączna wartość zlecenia przekracza kwotę 2000 zł netto, istnieje możliwość negocjacji z Prezydium ORL
w Katowicach ceny oraz sposobu i terminu płatności. Za zamieszczenie ogłoszenia o ofercie pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów poza granicami RP pobierana jest opłata o 100% wyższa od kwot zamieszczonych w załączniku nr 1 – cennik reklam, ogłoszeń-standard, tekstów sponsorowanych i wkładek.”

2. Zmienia się postanowienia pkt. 4 załącznika nr 2 do uchwały nr 64/2015 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4.03.2015 r. w sprawie regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – PRO MEDICO”
oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:

„4. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia jednorazowo (okres 30 dni na stronie internetowej ŚIL) lub wielokrotnie (wielokrotność okresu 30 dni). W przypadku zleceń publikacji wielokrotnych, gdzie łączna wartość zlecenia przekracza kwotę 2000 zł netto, istnieje możliwość negocjacji z Prezydium ORL w Katowicach ceny oraz sposobu
i terminu płatności. Za zamieszczenie ogłoszenia o ofercie pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów poza granicami RP pobierana jest opłata o 100% wyższa od kwot zamieszczonych w załączniku nr 1 – cennik reklam, ogłoszeń-standard, tekstów sponsorowanych i wkładek.”

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się redaktorowi naczelnemu pisma „PRO MEDICO” oraz redaktorowi strony internetowej.


§3

Ustalić tekst jednolity załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr 64/2015 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 4.03.2015 r. w sprawie regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – PRO MEDICO”
oraz ogłoszeń na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                        Sekretarz                                                                        Prezes
          Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 271