UCHWAŁA Nr 206/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 206/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy
sądowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach udziela rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego lekarzom wymienionym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że lekarze wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały spełniają warunki wymagane od kandydatów na lekarza sądowego jakie przewidziane są w ustawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz

 

 

załącznik nr 1
do uchwały Prezydium ORL Nr 206/2012
z dnia 23.05.2012 r.

 

LISTA LEKARZY REKOMENDOWANYCH NA STANOWISKO
LEKARZA SĄDOWEGO


Dla Sądu Okręgowego w Katowicach:

1. Marcin Kozak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5522