UCHWAŁA Nr 29/2019 ORL

  UCHWAŁA Nr 29/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) postanawia:

§1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go XXXIX Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Katowicach do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

             Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                     Tadeusz Urban

 

-

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-30
Ilość odsłon artykułu 200