UCHWAŁA Nr 208/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 208/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na wydanie książki


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć - ze środków budżetowych - kwotę w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na dofinansowanie wydania książki z okazji obchodów X-lecia Wydziału Zdrowia Publicznego ŚUM w Katowicach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                               Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5683