marzec 2019

 

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

139

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

140-42

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

143-44

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

145-53

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

154

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

155-57

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

158-59

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

160-61

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

162

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

163

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

164

zawarcia umowy na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej

165

zakupu materiałów

166

zmiany uchwały nr 64/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych

167-71

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

172

uchylenia uchwały nr 102/2/06/R Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 06.09.2006 r. zmieniającej uchwałę ORL w Katowicach w sprawie dokonania wpisu lekarza do rejestru ŚIL i wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu

173-78

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

179

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

180

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

181-85

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

186-90

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

191-92

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

193

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

194

wyboru przewodniczącego do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

195

wyboru przedstawicieli ŚIL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora

196-97

przyznania nagrody za specjalizację

198

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2018

199-202

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

203

przeznaczenie środków finansowych na renowację grobu lekarza na Cmentarzu Łyczakowskim

204

zgody na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską udziałów w April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

205

zmiany uchwały nr 7/2015 z dnia 7.01.2015r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

206

druku „Dziedzictwa Hippokratesa

207

zawarcia aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej

208

wskazywania w sprawozdaniach do MZ kosztów

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 162