kwiecień 2019

 

 

 

Nr uchwały

/2019

 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

209-13

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

214-16

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

217

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

218-20

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

221

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

222

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

223-29

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

230

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

231-32

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

233-34

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

235

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

236

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

237

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

238-40

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

241

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

242

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

243

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

244-45

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

246

zmiany uchwały Nr 314/2016 z dnia 7.12.2016r. w sprawie powołania Członków Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

247

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

248

zmiany uchwały nr 352/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

249

zawarcia umowy na pielęgnację terenów zieleni wokół budynku

250

przekazanie środków finansowych na wydanie książki

251

przeznaczenie środków finansowych na udział w konferencji

252

organizacji kampanii informacyjnej „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE”

253-55

przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

256

umowa dzierżawy ze spółką "Dom Lekarza" Sp. z o.o.

257

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

258

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

259-61

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

262

skierowanie na staż - kontynuacja z innej izby

263

skierowanie na staż - zmiana miejsca

264-66

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

267-68

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

269-73

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

274-78

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

279

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

280

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

281

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

282

przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

283

zawarcia umowy serwisowej

284

przeznaczenia środków finansowych na remont bazy noclegowej w Warszawie

285

zmiany uchwały nr 251/2019 z dnia 3.04.2019r. W sprawie przeznaczenia środków finansowych na udział w konferencji

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 216